Hvordan leder du endringsarbeid i din domstol?

Hva er egentlig endringsledelse?

Hvilke metoder og verktøy kan du bruke for å involvere dine medarbeidere i å arbeide med utviklings- og forbedringsprosesser?

Hva betyr god kommunikasjon i lederteamet - og med dine medarbeidere?

Programmet for Ledelse av utviklings- og forbedringsprosesser (LUF) er i gang! Pilot-kullet gjennomførte første modul denne uken – og det ble både teori og mye praktisk arbeid i grupper. Programmet skal gjennomføres i alle domstoler.

Kari Berget, avdelingsdirektør i Enhet for Kompetanseutvikling er hovedansvarlig for programmet og er godt fornøyd med opplegget og den store aktiviteten fra de seks domstolene.

Pilot-kullet består av følgende tingretter: Sør-Trøndelag, Stavanger, Sogn- og Fjordane, Sunnmøre, Fredrikstad og Nedre Romerike.

Nesten alle stilte med domstolleder, administrativ leder og en til fra administrasjon – for felles kompetanseløft!

Her er par uttalelser fra oppsummeringen siste dag:

«Jeg har blitt mer bevisst på hvordan man går inn i en endringsprosess, hvor viktig forberedelsen er»

«Nyttig med repetisjon i bruk av verktøy, spesielt at vi fikk trene, prøve og feile»

De som leder programmet har også fått viktige forbedringspunkter, som de tar med i det videre arbeidet.

 

Til toppen