Satsing i statsbudsjettet

I statsbudsjettet for 2017 ble Domstoladministrasjonen tildelt midler i tråd med sitt forslag om digitalisering av domstolene. Dette vil være det viktigste tiltaket for å nå regjeringens målsetting om raskere og mer moderne domstoler.

En digitalisering vil også møte brukernes forventninger og gi store ressursgevinster alle aktørene i rettskjeden. Å jobbe smartere påvirker også domstolenes muligheter til å nå Stortingets mål for saksbehandlingstider uten å øke bemanningen.

Fra statsbudsjettet

Les Domstoladministrasjonens pressemelding om statsbudsjettet (6.10)

Tidligere utredninger

Rapporten om Opptak i retten (2015)

Til toppen