Status for digitale arbeidsmåter

Digitale arbeidsmåter er et av delprosjektene i Digitale domstoler. Det var tema når Frode Støle i Oslo tingrett orienterte på domstolledermøte 16.-17. oktober

Delprosjekt Digitale arbeidsmåter jobber nå i høst med enkle endringer som kan innføres raskt til relativt liten kost. De tiltakene som er prioritert nå, skal gi stor nytte i domstolene som blant annet automatisk generering av dokumentsamling, sms-varling til meddommere og meldingsfunksjon til aktører (hurtigmeldinger) mm. Analysen av personlige arbeidsverktøy til dommerne og standardisert utstyr i rettsaler, har prosjektgruppen startet med og de vil komme med anbefalinger på de to sistnevnte i mars 2018.

Støle fortalte også om at de på litt lengre sikt arbeider med strukturerte avgjørelser og standardisering av arbeidsprosesser. Det er også behov for en helhetlig løsning for sikker dokumenthåndtering som forenkle tilgangen og flyt på digitale dokumenter. Kanskje blir det Lovisa-app som kan brukes på mobil? Tilgangen til en del funksjonalitet i Lovisa må uansett forenkles og få bedre søkbarhet. De ser videre på blant annet video- og chatfunksjon, digital signatur og tale til tekst-funksjonalitet for å nevne noe.

Se Frode Støles presentasjon her.

Til toppen