Advokat Marte Svarstad Brodtkorb: - Strålende å slippe og drasse rundt på hauger med dokumenter

Sammen med advokat Torstein Bae stilte hun velvillig opp i film for å promotere Aktørportalen. Begge advokatene har rukket å få en del erfaringer med bruk av portalen, og synes det er bedre å håndtere dokumenter digitalt.  

- Jeg er svært positiv til Aktørportalen, som både er effektiviserende for advokaten og sparer miljøet for kolossale mengder papir. Innsparingen på porto er heller ikke å kimse av. Det sier Torstein Bae, advokat i Legalis. - Det er vanskelig å tro at noen har valgt papir når Aktørportalen har vært tilgjengelig for den aktuelle domstolen. Innsendingen er jo som en drøm sammenlignet med å styre med kopier og stempling av bilag.

Han sier at alle 25 advokater i firmaet bruker Aktørportalen når det er mulig. - De er svært positive – selv om humøret kan falle ved tekniske problemer. For et firma som er opptatt av effektiv saksbehandling, lave kostnader og miljøet er det bare ting å like ved portalen.

- At portalen nå rulles ut i alle domstoler og at bruken blir tvungen er bare positivt. Frem til dette gjøres vil noen alltid holde på fossile løsninger. Det er flott at denne prosessen er kjørt så effektivt, fremfor å vente i årevis før man tør å gjøre systemet obligatorisk.

Brukervennlig

Bae sier at advokatene i hovedsak er veldig positive til at utviklingen også inntar jussens verden. - Noen unntak finnes det selvfølgelig, hvor man synes det er strevsomt å komme inn i nye rutiner. Men jeg synes portalen er brukervennlig og at disse problemene derfor går seg til nokså greit. Aktørportalen gir bedre håndtering av saker og er mer fleksibel.

"Innsendingen er jo som en drøm sammenlignet med å
styre med kopier og stempling av bilag."
Torstein Bae, advokat 

Det er nok så ymse hvor digitale advokater er, men jeg tror den digitale kurven er bratt. Og brattere blir den for mange, nå som portalen er obligatorisk.

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb mener at det har vært selvsagt for henne å bruke Aktørportalen, også før det var obligatorisk. - Stort sett har jeg gode erfaringer. Det er barnesykdommer som skulle vært i orden for lenge siden. Det er en stor svakhet at API (at saksbehandlingssystemene vi bruker og Aktørportalen kan snakke med hverandre) ikke er i orden. 

- Den tiden domstolen sparer på salæroppgavene for eksempel, bruker vi dobbel tid på nå. Vi må føre oppgavene både i vårt eget system og portalen. Når det etter hvert ble klart at det å få API på plass faktisk i det store bildet koster lite ble jeg oppgitt. Advokatene er like mye brukere som dommerne og deres administrasjon. Så har jeg opplevd at domstolen har glemt å sende melding til advokatene om at dokumenter er lagt i portalen. Det er superviktig at vi kan stole på at vi får melding når noe legges ut, sier Brodtkorb.

Burde vært én portal

Som forsvarsadvokat skulle Brodtkorb også ønske at domstolene og politiet hadde klart å enes om en portal. - Vi har fortsatt ikke på plass et system hvor vi advokater kan sende dokumenter til politiet. Overgangen fra papir gikk mye bedre enn mange frykter.  Og det er mye enklere enn å sende inn på Aktørportalen.  Det handler ikke bare om å «sende inn dokumenter» men å ha oversikt over sakene på en enkel digital måte, sier hun.

Samlet tror hun advokater er like positive eller skeptiske som dommere og konsulenter.  - Jeg tror også at portalens betydning påvirker advokatene forskjellig etter hva vi jobber med og om det er stort eller lite kontor, sier hun, og mener at siden vi snakker 2018, skulle det selvsagt bare mangle at også advokater må være digitale.

"Jeg synes det er strålende å slippe å drasse rundt på hauger
med dokumenter hele tiden.  Jeg begynner å finne min arbeidsform
digitalt. Det tar tid, fordi det er en helt annen måte å jobbe på enn på papir. 
Jeg har likevel valgt å være positiv, og heller se mulighetene."       
Marte Svarstad Brodkorb, advokat

I august kom Filmen «Aktørportalen - raskt, enkelt, sikkert» som er tenkt som en motivasjonsfilm for nye brukere.

Seniorrådgiver Jenny Melum i Domstoladministrasjonen synes begge advokatene gjorde en veldig flott jobb som skuespillere. - Det var sporty av advokatene å stille opp på denne måten og viser god vilje blant aktørene i rettssystemet. Innspillingen ble gjort i kontorene hos Advokatfirmaet Legalis AS, hvor Torstein er daglig leder. Vi satte nok lokalene litt på hodet noen timer der, med kameraer og utstyr, men det var bare velvilje å spore blant de ansatte i Legalis, sier Melum.

- Hensikten er å øke forståelsen for at Aktørportalen er enkel i bruk og at det er trygt å bruke portalen, sier Wendla Dehli Evensen, en av delprosjektlederne i Digitale domstoler.

I tillegg til filmsnutten med advokatene er det laget en veiledningsfilm «Kom i gang» med enkel instruksjon i bruk av portalen. Begge filmene ligger på domstol.no og på YouTube.
Veiledningsfilmen med tips er tenkt som den første av flere, enkle brukerveiledninger for Aktørportalen.

Til toppen