Aktørportalen: raskt, enkelt, sikkert.

En film om Aktørportalen hvor advokatene Marte Svarstad Brodtkorb og Torstein Bae forteller om fordelene med å benytte Aktørportalen.

Aktørportalen

I løpet av høsten skal alle advokater som sender dokumenter til domstolene i forbindelse med sivile skjønns- og tvistesaker gjøre dette digitalt - via Aktørportalen.

Les mer om Aktørportalen på domstol.no/aktorportalen.

Til toppen