Gode erfaringer med Aktørportalen

Pretor Advokat AS har brukt Aktørportalen en god stund allerede - de var faktisk med i prøveprosjektet for Aktørportalen.

Foto: Shutterstock

Susann Eriksson, som er sekretær hos Pretor Advokat AS, deler noen erfaringer de har gjort seg så langt med Aktørportalen: 

1. Hva synes du om overgangen fra papir til å ta i bruk Aktørportalen?

Det har vært meget tidsbesparende i forhold til posthåndtering. Men det har samtidig vært vanskelig å legge om enkelte rutiner for de advokatene som er vant med å gjøre det på den gamle måten.

2. Hvordan har samarbeidet med domstolen fungert etter at du tok i bruk Aktørportalen?

Etter hvert som flere og flere har tatt i bruk portalen, samt oppdateringer av portalløsningen, har det blitt lettere å samarbeide og finne ut av ting.

3. På hvilken måte har Aktørportalen endret måte å jobbe på for deg?

Man jobber for at flere på kontoret skal bli flinkere til å jobbe digitalt. Forsøker å endre rutiner blant advokater som er vant til å jobbe med papirbaserte innsendelser.

Portalen gir en helt annen struktur på saksgangen, mer oversiktlig. Men enkelte deler av innsendelser tar lengre tid enn om man skal sende pr. papir. Mange vedlegg som må scannes og lagres separat, det tar tid mye tid (spesielt der hvor advokater ikke har gode rutiner for lagring digitalt fra før).

Håper at alle vil følge de nye retningslinjene for innsendelser, med tanke på utforming av utdrag mm. Datoregistrering av alle dokumenter og bilag tar mye tid. Og dersom motpart i samme sak ikke følger samme rutiner vil man ha brukt unødvendig tid på å føre datoer, som da ikke vil kunne benyttes i utdrag likevel.

Til toppen