Integrasjon mot domstolenes saksbehandlingssystem

Aktørportalen er en løsning som er blitt godt kjent blant advokater. Nå vil Domstoladministrasjonen tilby en løsning som vil gjøre det mulig å hente ut informasjon og sende inn dokumenter fra advokatene egne systemer. 

Illustrsjon

Domstoladministrasjonen (DA) står nå på trappene til å starte implementasjon av et REST-basert API som skal muliggjøre kommunikasjon med domstolenes fagsystem. Fra før har DA utviklet «Domstolenes aktørportal» (Aktørportalen). Aktørportalen gjør det mulig for advokater og andre medarbeidere ved advokatkontorer å jobbe elektronisk mot domstolene. Aktørportalen tilbyr innsending og uthenting av dokumenter, saksinformasjon (inkludert frister og møter) og innsending av salærkrav. Med API’et som nå utvikles gis leverandører en mulighet til å integrere seg med domstolenes fagsystem, slik at medarbeidere ved advokatkontorer kan gjøre det samme som i Aktørportalen i sine egne fagsystemer. Domstoladministrasjonen vil fortsette å tilby Aktørportalen slik at brukerne kan velge om de vil bruke Aktørportalen, eget fagsystem eller begge deler.

I forbindelse med arbeidet som nå pågår ønsker DA å få en større forståelse av de ulike systemene som tilbys til advokatvirksomheter, og går derfor bredt ut i markedet.

Dersom du representerer en levererandør av saksløsning til advokatbransjen og er interessert i denne utviklingen, vil vi sette stor pris på om du kan fylle ut spørreskjema for leverandører av advokatsystemer. Dette gjelder også dersom du representerer et advokatfirma som utvikler egne integrasjoner mot deres system.

Se Domstoladministrasjonens informasjons- og dokumentasjonsside for API'er.

Spørreskjema for innspill til arbeidet med API for advokatsystemer.

Til toppen