Langt føre skjema med Aktørportalen

Opprinnelig var planen at 18 domstoler skulle bruke domstolenes aktørportal ved utgangen av 2018 – isteden er det 70. 

Høyesterett tok i bruk løsningen i tirsdag 11. desember. Nå har de, alle lagmannsretter og tingretter en digital, sikker dokumentutveksling med advokater i sivile saker. Det er fra i høst også obligatorisk å bruke den.

-          Løsningen er tidsbesparende og gjør rettssakene mer oversiktlige. Dessuten har utrullingen gått så bra at vi bestemte oss for å forsere gjennomføringen.  At vi er kommet så langt allerede i 2018 er blitt mulig gjennom en strålende innsats fra alle involverte. Det gjelder både ansatte i domstolene og advokater som har tatt i bruk Aktørportalen,  sier Ingrid Olsen i Domstoladministrasjonen.

-          Domstolenes økonomi er presset, men gjennom god økonomistyring, noen interne omprioriteringer og stå-på-vilje fra alle involverte har vi klart å få det til innenfor budsjett.

-          Flere pilotdomstoler og nysgjerrige advokater har testet ut løsningen slik at vi har kunnet luke ut feil og barnesykdommer. Når vi i sommer bestemte oss for å forsere utrullingen, slik at alle alminnelige domstoler har løsningen i 2018, har tingrettene hjulpet hverandre med opplæring. Justisdepartementet fikk også raskt på plass en regelverksendring som gjorde at advokaters bruk av Aktørportalen er obligatorisk.

-          Alle vinner på at løsningen er rullet ut raskere enn planlagt og at sakene ikke lengre skal ta omveien om papir. Dessuten gir det bedre informasjonssikkerhet når dokumenter med personsensitiv informasjon ikke lengre sendes per epost eller brev, sier Ingrid Olsen.

-          I 2019 vill vi gå videre med jordskifterettene og integrering direkte med advokatsystemer. Digitalisering og nye arbeidsmåter gjør at vi kan forenkle og forbedre rettsprosessen.

I utgangspunktet var planen at kun de største tingrettene og alle lagmannsrettene ville ta i bruk Aktørportalen. Høyesterett skulle komme på i 2019. Under veis har noen pilotdomstoler samt noen domstoler med felles domstolledelse tatt i bruk løsningen. I høst har altså resterende tingretter kommet på.

Til toppen