Nå har flere domstoler egne team som skal få i gang digitalisering

Torsdag 15. februar var det kick off for i overkant av 130 medarbeidere som representerer sitt lokale DD-team (Digitale domstoler-team).

Terje Mowatt, leder for delprosjektet Kompetanse, organisasjon og støtte

Arrangementet markerer at arbeidet med Digitale domstoler ute i domstolene nå er i gang for fullt.

DD-teamene skal bidra til at domstolene blir digitale
Domstoler som er med i Digitale domstoler-prosjektet har satt sammen sitt eget team av medarbeidere som skal bidra til at domstolen tar i bruk nye arbeidsmåter og digitale verktøy etter hvert som det utvikles fra prosjektet. 

Teamene fikk felles informasjon om den viktige jobben de skal utføre i sin egen domstol. De skal bli trygge i å gjennomføre lokalt kompetanse- og endringsarbeid, og ved å samles får de mulighet til å bygge regionale nettverk som de kan dra nytte av i arbeidet fremover.

Til toppen