Nye løsninger rulles ut i 2018

Etter ett år med planlegging vil 2018 by på en hel del leveranser av nye digitale løsninger for rettsprosessene. Det handler blant annet om verktøy for å støtte en digital saksbehandling og saksforberedelse i domstolene. 

Anbefalinger for standardutstyr i rettssaler utarbeides i vår og utrullingen starter til sommeren.

Dessuten kommer integrasjon mot advokatenes saksbehandlingssystemer og meddommere kan lese og signere dokumenter elektronisk.

-   I 2017 har det vært mye planlegging og forberedelser. Det har vært viktig for å levere de riktige løsninger som møter behovene hos både domstolene og de eksterne brukerne. Det sier Ingrid Olsen som er prosjektleder for Digitale domstoler.

Store forventninger

Hun mener at domstolene virkelig omfavner digitaliseringen og har store forventninger til hva prosjektet skal levere.

- Planene for 2018 er derfor ambisiøse og vil stille krav til alle involverte om vi skal lykkes med å levere i forventet tempo.

- Domstolene som er med i prosjektet argumenterer godt for digitalisering og er tydelige  overfor brukerne. Samtidig opplever vi i prosjektet press på å få til løsninger på kort sikt. Men, prosjektet går over seks år og alt vil ikke være på plass i 2018.

-  Vi må prøve å balansere ressursutnyttelsen mellom løsninger som kan tas i bruk og hva som vil være optimale, varige løsninger. Noen ganger må løsninger prøves ut, selv om de ikke håndterer alle behov fra dag én. Det kommer til å være hverdagen framover. Dette  diskuteres både i delprosjekt og i styringsgruppen for prosjektet.

-  Prosjektet investerer betydelig i kompetanse. Jeg mener at vi har lykkes i å få med oss sentrale domstolressurser. Det gjør oss mer sikre på at vi kan levere de tjenester, løsninger og verktøy som det virkelig er behov for, sier Olsen.

Mange nyheter i 2018

Olsen forteller at en rekke nye løsninger skal rulles ut i 2018, etter å ha vært diskutert i styringsgruppen:

  • Alle som er med i prosjektet Digitale domstoler har fått tilgang til utdragsknappen for å på enkel måte flette sammen flere dokument til ett. Det legges nå en plan for videre utrulling til samtlige domstoler.

  • En helhetlig dokumenthåndteringsløsning utvikles i år. På sikt vil også denne gjelde for alle. Det betyr at man skal kunne jobbe med dokument lokalt og på bærbare enheter, selv om man ikke er pålogget Lovisa. Samtidig skal lagrings- og synkroniseringsfunksjonalitet gjøre det enkelt å oppdatere Lovisa så at det alltid kun finnes én siste versjon.

  • PDF-verktøy for domstolmedarbeidere for å jobbe med dokumentsamlinger. 

  • Vil jobbe med å få på plass en integrasjon mot de største systemene som advokatkontorene bruker. Det krever en del regelverksarbeid og dette pågår nå for fullt, sier Olsen.

  • Aktørportalen vil bli videreutviklet.  Meddommere vil få tilgang til sakens dokumenter og skal kunne bruke en digital signatur så at de slipper å møte opp i domstolen for å signere avgjørelser. Målet er at disse løsningene vil bli implementert i løpet av året.

  • Det skal utvikles og rulles ut en løsning for statistikk og analyse. Til høsten vil det gi domstolledere og andre nøkkelressurser et bedre styrings- og beslutningsgrunnlag. Det vil også gi nye muligheter for å besvare spørsmål.

  • For kontaktinfo dødsfall utvikles en løsning mot folkeregisteret som vil få informasjon fra Lovisa om dødsbo. Virksomheter som banker og andre kan da få informasjon fra Folkeregisteret i stedet for å gå via domstol.

  • Stifinner 1 vil bli erstattet med ESAS som gir mulighet for elektronisk samhandling i alle straffesaksdokumenter. Dette skal være på plass i oktober.

  • Leder- og organisasjonsutviklingstiltak gjennomføres sammen med annet kompetansearbeid i domstolene. Målet er at alle domstoler som er med i prosjektet i 2018 skal ha startet med Ledelse av utviklings- og forbedringsprosesser (LUF).  Det jobbes også med å utvikle støttefunksjoner og støtteprosesser for å gjennomføre tiltakene. Her vil det bli iverksettes konkrete tiltak, både lokalt og sentralt.

  • Nytt utstyr skal rulles ut. Her kommer det anbefalinger for standardutstyr. Det gjelder både for rettssaler for gjennomføring av gode digitale rettsmøter, men også for hva den enkelte medarbeider trenger for å jobbe digitalt på en effektiv måte. Anbefalingene kommer i vår og utrulling i stor skala vil skje over sommeren og utover høsten.

Til toppen