Nå får domstolene nye arbeidsverktøy

Alle domstoler får tilgang til et mer avansert PDF-verktøy innenfor Citrix, og alle dommere i satsingsdomstolene får nytt moderne bærbart utstyr. Kapasiteten til å gjennomføre digitale rettsmøter vil også økes.

Frode Støle demonstrerer det nye utstyret.

Prosjektet har foretatt en behovsvurdering og testing av utstyr som skal støtte medarbeiderne i en digital arbeidshverdag. Digitale verktøy og utstyr skal erstatte en papirbasert saksmappe, penn, markeringstusj og gul-lapper. Anbefalingen innebærer at alle dommere i satsingsdomstolene vil få nytt moderne bærbart utstyr til erstatning for NC, stasjonære PCer eller eldre laptoper. Det samme gjelder utredere. Det anbefales også at saksbehandlere på sikt går over til bærbart utstyr.

For å kunne gjennomføre flere digitale rettsmøter, ble det fattet en beslutning om å anskaffe og rulle ut utstyr til satsingsdomstolene. Alle saler skal som et minimum ha skjermer på dommerbordet. I tillegg økes kapasiteten til å kunne gjennomføre digitale aktorater ved at ytterligere 30 saler får utstyr i tråd med gjeldende standard, med noen mindre justeringer.

Digitale domstoler legger nå en plan for utrulling av nytt utstyr og programvare sammen med IKT-enheten.

Til toppen