Regjeringen foreslår mer elektronisk saksflyt

Vil endre loven for mer digitalisering og obligatorisk bruk av bestemte kommunikasjonsformer.

Regjeringen vil ha mer elektronisk kommunikasjon.
Den 6 april 2018 vedtok regjeringen å fremme proposisjon 62 L (2017-2018) for Stortinget. Den inneholder blant annet forslag om:
 
- Hjemmel for elektronisk kommunikasjon med domstolene
- Likestille elektronisk signatur med signatur på papir
- Likestille elektronisk forkynning med postforkynning og tillate at forkynning ved oppslag kan gjøres på nettsted
- Forskriftshjemmel om obligatorisk bruk av bestemte kommunikasjonsformer
 
Det er forventet at Stortinget behandler lovforslaget i løpet av våren 2018.
Til toppen