Rettssaler for papirløse rettsmøter - utstyr/tekniske løsninger

Nå foreligger anbefalingen fra delprosjekt Digitale arbeidsmåter (Digitale Domstoler) om utstyr og teknologi i rettssalene for å gjennomføre papirløse rettsmøter


Anbefalingen Rettssaler for papirløse rettsmøter ble ferdigstilt rett før helga og skal behandles av styringsgruppen i Digitale domstoler torsdag denne uken.

Etter at styringsgruppen har tatt endelig stilling til anbefalingen vil Digitale domstoler og IKT-enheten starte nødvendige prosesser for å kunne utarbeide en konkret utrullingsplan innenfor tilgjengelige budsjettrammene.

Til toppen