Tingretten er godt i gang

– Fredrikstad tingrett er en av tingrettene som nå er kommet i gang med deler av digitaliseringen.

Fredrikstad tingrett er i gang med digitaliserte hovedforhandlinger og fengslingsmøter.

– Fredrikstad tingretts ansatte har lenge vært aktive bidragsytere i utviklingen av fremtidens domstoler. I 2OI7 ble vi med i prosjektet Digitale Domstoler, skriver sorenskriver Arnfinn Agnalt i tingrettens årsmelding for 2017.

- Prosjektet skal arbeide med følgende hovedspørsmål: Hvordan kan vi med digitalisering og nye arbeidsmåter forenkle og forbedre rettsprosessen? Tingretten er allerede i gang med mye godt arbeid. Det blir spennende å være med videre i 2018.

- Tingretten gjennomfører i dag hovedforhandlinger i tvistesaker elektronisk, dvs. uten papirdokumenter. Vi ønsket i 2017 at Øst politidistrikt skulle komme på banen og starte med oversendelse av dokumenter til retten  elektronisk.

- I november 2OI7 fikk vi oversendt de første elektroniske straffesakene.  Det betyr besparelser både for påtalemyndigheten og retten. I retten slipper aktørene nå å håndtere store papirbunker eller permer for å finne frem til riktig dokument. I stedet vises alle aktuelle dokumenter på skjermer i rettssalene

- Erfaringene så langt er positive. Nå arbeider vi videre med å effektivisere våre interne arbeidsrutiner. I løpet av januar 2018 vil tre av våre  rettssaler være utrustet til å kunne gjennomføre elektroniske rettsmøter.

Artikkelen (+sak) stod i Demokraten 11. januar 2018

Til toppen