Mulighet for å utvide Aktørportalen

I statsråd 14. desember ble det, etter initiativ fra Domstoladministrasjonen, vedtatt endringer i ELSAM-forskriften med virkning fra 1. januar 2019. Med endringen vil Aktørportalen, når det blir teknisk mulig, også kunne benyttes i straffesaker og saker som er reist for jordskifteretten. I tillegg vil flere aktørgrupper kunne få tilgang til å registrere seg i portalen.

Endringene utvider forskriftens virkeområde både når det gjelder sakstyper, aktørgrupper og kommunikasjonsform.

Forskriften har vært begrenset til å gjelde elektronisk kommunikasjon med domstolene i sivile saker og ved krav om salær. Nå vil den også omfatte straffesaker og saker som er reist for jordskifteretten, forutsatt at den tekniske løsningen åpner for det. Endringene åpner tilsvarende for at nye aktørgrupper vil få tilgang til å registrere seg i portalen, etter hvert som dette blir teknisk mulig.

I tillegg til å regulere kommunikasjon gjennom Aktørportalen, utvides forskriftens virkeområde til også å omfatte elektronisk kommunikasjon ved systemintegrasjon. Når den tekniske løsningen åpner for det, vil advokater og advokatfullmektiger som et alternativ til Aktørportalen, kunne oppfylle plikten til elektronisk kommunikasjon med domstolene ved bruk av integrasjonsløsninger.

Mer informasjon om hvilken praktisk betydning det vil få kommer i 2019.

Les hele forskriften her.

Til toppen