- Jeg var skeptisk til Digitale domstoler, men med litt hjelp går det fint

Tingrettsdommer Marianne Fallan Kristensen opplevde at den digitale overgangen ikke var så vanskelig som fryktet.

Marianne Fallan Kristensen er glad for at hun kun har en PC å forholde seg til på kontoret.

- Jeg vil nok beskrive meg selv som en person som ikke er så veldig interessert i data og teknologi. Dette til tross for at jeg har en mann som jobber med data til vanlig, ler Kristensen.

Vi sitter inne på kontoret hennes i Sør-Trøndelag tingrett, hvor hun kun har en PC å forholde seg til. I tingretten er det langt flere.
- Den manglende interessen gjør at jeg ikke har samme forståelse for dataverktøyene som jeg opplever at en del av kollegene mine har. Derfor var jeg nok litt skeptisk og avventende til Digitale domstoler. Jeg var spent på hva dette ville innebære og om det var noe jeg ville få til eller ikke. Så jeg hoppet ikke akkurat i taket av glede først, legger hun til.

- En god følelse
Da hun skulle gå i gang med å behandle straffesakene digitalt fikk hun derfor et kjapt kurs med repetisjon. Kurset inneholdt de viktigste detaljene hun måtte kunne på forhånd.

- Det hjalp veldig. Da fikk jeg se hvordan jeg skulle markere, slette eventuelle feilmarkeringer, bla i dokumentene og lagre. Det er tilstrekkelig for å kunne administrere en digital straffesak. Hvis jeg kom bort noe som ble vanskelig, hadde jeg saksbehandlere i nærheten som kunne hjelpe meg. Men det var en god følelse å merke at jeg fikk til det aller meste på egen hånd. 

- Siden prosjektet heter Digitale domstoler hadde jeg sett for meg på forhånd at vi måtte hente inn sakene via nettet på et eller annet vis. Men da sakene dukket opp som PDF på en minnepinne, tenkte jeg bare at dette er ikke så vanskelig. Så man ser for seg at ting mer kompliserte enn de er av og til.

Slipper å bla opp på papir
- Hva slags fordeler har du oppdaget med Digitale domstoler?

-  Man slipper å bære med seg store mengder med papir rundt omkring. Meddommerne sier de synes det er en fordel at de kan følge dokumentasjonen på sin egen skjerm og at de slipper å bla opp til riktig side på papir.

- Hva slags utfordringer er det knyttet til å bruke Digitale domstoler i dag?

- En utfordring som advokater også har nevnt, er at vi dommere må passe på å ikke bare se på PC-skjermene hele tiden. Men også se partene i saken. Det er viktig at vi ser menneskene sakene handler om og ikke skaper for stor distanse mellom oss og dem. Vi kan ikke bare være gjemt bak skjermene.

- Hva slags råd har du til andre som er skeptiske til å ta i bruk mer digitale hjelpemidler?

- Jeg var skeptisk til Digitale domstoler, men med litt hjelp går det fint. Man må bare prøve. Selv om jeg ikke har noen stor interesse for data og teknologi, er dette noe jeg må lære meg. Frykten er at en skal miste fokus på saken og streve mye med teknologien, men det er heldigvis ikke min opplevelse. Det er også mulig å ta en pause hvis noe skulle gå galt og få hjelp, oppmuntrer hun til de som ennå er skeptiske eller avventende til Dogitale domstoler.

 

 

 

 

 

 

Til toppen