Vil teste ut gjenbruk av opptak i utvalgte lagmannsretter

- Testingen av nytt video-og lydutstyr for opptak i retten går bra, ifølge Trond Almås som leder arbeidet for Domstoladministrasjonen (DA). Nå må kun en lov- og forskriftendring vedtas og tre i kraft, før opptakene kan gjenbrukes i utpekte lagmansretter.  

Harald Tore Roaldsen som er nestleder/dommer i Nord-Troms Tingrett tester opptaksutstyret de nå har fått installert. Foto: Ståle Åbotsvik

Nytt lyd-og videoutstyr er på plass i Tromsø tinghus. Her gjøres det opptak av sakene i flere saler for Nord-Troms tingrett. Spesielt viktig er det at lyd og bilde har god nok kvalitet til å kunne gjenbrukes og at utstyret er enkelt å bruke.

- På sikt tenker vi at det kan være en del innsparingsmuligheter ved gjennomføringen av ankesaker i lagmannsretten. Parter og vitner kan slippe å forklare seg på nytt. Avspillingen kan konsentreres om de delene av forklaringen som er relevant for saken. Rettsikkerheten kan bli styrket siden forklaringene er lagret og kan spilles av på nytt, forklarer Almås.

- Men for at opptakene skal kunne gjenbrukes i lagmannsretten må det en lov- og forskriftsendring til. I dag er lagmannsrettens adgang til å gjenbruke opptak fra tingretten nokså begrenset. Lovendringsforslaget er nå til behandling i Stortinget. Det kan bli vedtatt før sommeren, men kan også ta lengre tid. I så fall må vi vente litt lengre med gjenbruk av opptak, legger han til.  

Bærbart opptaksutstyr utenfor rettsalen
Noen av utfordringene som det også jobbes med er å ha bærbart opptaksutstyr som kan tas med til lokaler utenfor den faste rettsalen.

- Av og til har man en rettsak en annen plass enn i rettsalen. Derfor tester vi portabelt utstyr som kan settes opp og brukes til lyd-og bilde opptak. Ved befaringer blir det trolig kun lydopptak. Dette er fordi dommeren kun skal få fokusere på saken og ikke måtte betjene et kamera samtidig, sier Almås.

Ikke bare teknologi, men hvordan hele prosessen fungerer
I tillegg til testing av utsyr, har DA en arbeidsgruppe der advokater, politi, dommere og andre parter i en sak deltar.

– Her diskuterer vi hvilke arbeidsformer partene kan bruke i lagmannsretten. Slik håper vi arbeidet skal bli så effektivt som mulig når videoopptakene kan gjenbrukes.

Opptak i alle rettsaker rundt 2021-22
Det store spørsmålet som mange lurer på er når det vil bli brukt opptak i alle ting-og lagmansrettene i Norge.

- Hvis alt går etter planen skal vi rundt februar 2019 komme med en rapport på hvordan erfaringene har vært med gjenbruk av opptak i retten. Så vil det nok bli vurdert om utprøving i flere domstoler er nødvendig for å skaffe seg et bedre erfaringsgrunnlag. Ut fra disse erfaringene blir det kjøpt inn opptaksutstyr for alle domstolene. Hvis jeg skal anslå en dato, vil jeg tro at lyd-og bildeopptak i alle domstoler kan bli innført rundt 2021-22, avslutter Almås.

Til toppen