10 000 på Aktørportalen

Åtte måneder etter at domstolenes aktørportal kunne tilbys for alle tingretter, lagmannsretter og Høyesterett er det nå over 10 000 advokater som bruker løsningen.

-          Aktørportalen har utviklet seg til et nødvendig og effektiv verktøy for alle advokater og advokatfullmektiger som skal utveksle dokument med domstolene. Istedenfor å skrive ut, sende i posten, skanne og bla i papir så er alle dokument umiddelbart tilgjengelige for de som skal ha dem. Det har økt informasjonssikkerheten og effektiviteten for alle involverte. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke.

Advokat Anita Rian Lykken var en av de som raskt meldte seg på når Aktørportalen ble prøvd ut. Hun har vært positiv fra første tastetrykk.

-          For oss er det voldsomt effektiviserende.  Digitaliseringen sparer masse tid – og dessuten porto. Sakene blir raskere behandlet og distribuert. Vi har også en mer samlet oversikt over sakene.

-          Dessuten er det realt å ha tilgang til sakens dokumenter når du er på farten, istedenfor å være nødt til å reise på kontoret og bla i papir. 

-          Aktørportalen har vært et stort skritt framover og selv om det har vært noen barnesykdommer kunne jeg absolutt ikke tenke meg å gå tilbake til tiden før den kom.

Lykken er også advokat i en del barnevernssaker og opplever hvor stor forskjellene er i måten dokument håndteres. Hun ønsker derfor at Fylkesnemnda for sosiale saker også kunne få en tilsvarende løsning.

  • Aktørportalen er en løsning der advokater og domstoler utveksler dokumenter og saksinformasjon i sivile skjønns- og tvistesaker. Salærbehandling for både tviste- og straffesaker inngår også.
  • Neste trinn er utvidelse med mer funksjonalitet også i straffesaker, slik at advokatene får tilgang til mer saksinformasjon som møter og frister, samt mulighet til å sende inn dokumenter.
  • Deretter arbeides det for at landets ca. 40 000 meddommere skal kunne ta i bruk Aktørportalen for å ta imot saksdokumenter, få tilgang til saksinformasjon og kunne signere en dom elektronisk.
  • Samtidig arbeides det for at Aktørportalen også skal kunne brukes i jordskifterettene.

  

Til toppen