13 nye rettsaler rigges for papirløse rettsmøter

Ved Stortingets behandling av Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) ble det gjort en tilleggsbevilgning på fem millioner kroner til intensivering av digitaliseringen i domstolene. Nå er det klart at de vil gi teknisk utstyr for å kunne gjennomføre digital hovedforhandling i 13 nye rettssaler.

Her er en rettssal som er rigget for papirløse rettsmøter.

I RNB fikk domstolene innvilget fem millioner kroner til å øke på digitaliseringen. Midlene er nå fordelt og går til domstoler som ikke har hatt noen mulighet for å gjennomføre digital hovedforhandling og som ikke ivaretas av prosjektet Digitale domstoler.

Prioritering ble foretatt ut i fra følgende kriterier:

1. domstoler som pr. i dag ikke har mulighet for digital hovedforhandling

2. eventuelle særskilte behov for digitalisering

Domstoladministrasjonen mottok søknad fra 24 domstoler og midlene strakk seg til å innvilge 13 av disse.

Søknad fra følgende domstoler ble innvilget:

Haugaland, Follo, Kongsberg og Eiker, Øst-Finnmark, Senja, Sunnhordland, Ringerike, Ofoten, Trondenes, Vesterålen, Alta, Hammerfest og Indre Finnmark.

Prisestimatet er basert på at det er en liten/mellomstor rettssal som oppgraderes. Etter befaring vil endelig oppsett og pris for hver lokasjon bli avklart. Målet er å få installert følgende:

Nytt lydanlegg

  • Mikrofoner med innebygde høyttalere og hodetelefonutgang på dommerbord, partsbord og vitnebord
  • Eventuelt høyttaler i publikumsområde
  • Hodetelefonutgang i publikumsområde slik at hørselshemmede publikummere kan koble til hodetelefoner

Integrering av IP-telefon i lydanlegg

Fellesvisning

  • Visnings-PC
  • Skjermer på dommerbord, partsbord og vitnebord for fellesvisning
  • HDMI-tilkobling på dommerbord, begge partsbord og vitnebord som kan brukes til fellesvisning      

Videokonferanse

  • Videokonferansecodec + skjerm på bakvegg for bruk til videokonferanse med tilhørende videokonferansekamera

Publikumsskjerm

  • Skjerm på sidevegg for fellesvisning til publikum

Tolkebod (dersom det finnes fra før – det installeres ikke ny tolkebod)

  • Tolkeenhet (mikrofon og headsett)
  • To-skjermsløsning (fellesvisning + bilde fra videokonferanse)

Styringspanel for å styre alle funksjoner

Befaring hos de nevnte domstolene pågår og innstallering av utstyret vil bli gjort fortløpende utover høsten.

Til toppen