Digitalt utstyr bidrar til åpenhet

Skjermer i rettssaler gir større muligheter for mange å følge med på rettssaker. I forbindelse med Ludvigsen-saken i Nord-Troms tingrett øker skjermene mulighetene for pressen til å rapportere fra saken.

I presserommet viser skjermen til venstre et oversiktsbilde av salen, den i midten viser dokumentutdraget og den til høyre viser vitneboksen. Foto: Ståle Åbotsvik

- Når rettssaken startet hadde vi innrykk av ca. 50 journalister. Et vigselsrom er gjort om til et presserom der journalister kan følge saken på tre store skjermer. Dette ble veldig godt mottatt av journalistene. Det sier administrasjonssjef Ståle Åbotsvik i Nord-Troms tingrett.

NRKs krimreporter, Olav Rønneberg, bekrefter at pressen er veldig fornøyd med denne løsningen.

- Vi journalister har snakket om at dette fungerer godt. Det er god lyd og fine kamerautsnitt der vi ser vitneboksen mye bedre i presserommet enn inne i salen. Det fungerer veldig fint med dokumentskjermen også, den gir helt klart bedre mulighet for oss til å følge med på bevisførselen.

- Så det er tommel opp fra pressen. Vi ser gjerne denne løsningen i andre rettssaker.

I presserommet er det altså tre store skjermer i tillegg til to aktive høyttalere som overfør lyden fra lydanlegget i rettssalen. Skjermen til venstre viser et oversiktsbilde av salen, den i midten viser dokumentutdraget og den til høyre viser vitneboksen.

Ståle Åbotsvik ser også andre muligheter for å bruke skjermene utover å dele dokument i en rettssal.

- Det kan være en god måte å drive kollegaveiledning på. Istedenfor å stå i salen med et kamera så kan en veileder følge med på rettsmøtet fra et annet rom og gi tilbakemeldinger. Kanskje kan også dommerfullmektiger bruke det i sin opplæring.

- En annen stadig aktuell problemstilling er om fornærmede eller tiltalte ikke skal være i salen fordi en konfrontasjon blir sett på som for belastende. Da kan overføring gi en god løsning.

Ustyret som brukes er den del av prøveprosjektet med opptak i retten.

Til toppen