Felles løsning for tolkebestilling

Bestilling av tolk kan være en tidkrevende og komplisert oppgave for domstolene. Det er behov for en bedre løsning for domstolenes bestilling av tolker.

Felles offentlig anskaffelse
Domstoladministrasjonen ønsker å standardisere arbeidsprosesser og tilby sikre løsninger som ivaretar de krav vi har til både personvern og lagring. Vi vil derfor gjennomføre en felles anskaffelse av ny tolkebestillingsløsning som innføres i samtlige norske domstoler.

Første versjon er planlagt lansert sommeren 2020 og vil ha noen begrensninger. F.eks vil løsningen være koblet mot nasjonalt tolkeregister, men ikke nødvendigvis ferdig integrert mot Lovisa.

DA vil be om at de domstoler som er eller planlegger å gå i dialog med leverandører avventer en avtaleinngåelse og heller spiller inn sine behov og krav til det felles anskaffelsesprosjektet.

Prosjektleder er på plass og i løpet av de nærmeste ukene skal det blant annet etableres kontakt med brukere slik at behov og krav blir med i prosessen så tidlig som mulig. Domstoler som ønsker å bidra i prosjektet kan sende epost merket «tolkebestillingsløsning» til digitaledomstoler@domstol.no.

Når krav er identifisert starter anskaffelsesprosessen. Valg av leverandør vil bli gjort etter gjeldende retningslinjer for offentlige anskaffelser og tilbydere som eventuelt har deltatt i pilotprosjekt må levere tilbud på lik linje med andre for å kunne komme i betraktning.

Til toppen