Dokumenter i straffesaker skal gå via Aktørportalen

Fra 4. oktober blir det obligatorisk bruk av Aktørportalen for straffesaksdokumenter mellom advokater og domstoler.

Nå blir det mer funksjonalitet for straffesakene i Aktørportalen. Det blir tilgang til flere av dokumentene på dokumentlisten til domstolen, mer saksinformasjon og det blir mulig å sende inn dokumenter til domstolen. Dette blir tilgjengelige i to ulike leveranser.

På kvelden 18. september kommer første versjonen med mer funksjonalitet i straffesaker:

 • Dokumenter i straffesaker tilgjengelige i Aktørportalen. Advokat får tilgang til å se både inngående og utgående dokumenter på dokumentlisten. Dette er tilsvarende funksjonalitet som i sivile saker i dag.
 • Automatisk varsling av dokumenter i straffesaker (tilsvarende funksjonalitet som i sivile saker).

Del to av utvidelsen vil komme senere (ca. 3. oktober):

 • Utvidet saksinformasjon blir tilgjengelig i straffesakene
  • Kravet gjelder vises (blir også tilgjengelig i sivile saker)
  • Møte- og fristinformasjon
  • Utvidet oversikt over parter og aktører med rolle i saken (blir også tilgjengelig i sivile saker)
 • Mulighet for å sende inn dokumenter fra Aktørportalen til domstol
  • Eks. begjæringer (erstatningskrav, bytte av forsvarer/bistandsadvokat mm.)

Når funksjonaliteten for å kommunisere mellom advokat og domstol er på plass i straffesaker, er det også obligatorisk for advokat å benytte Aktørportalen i kommunikasjonen med domstolene. Plikten følger av Elsam-forskriften § 3a andre ledd.

Selv om utvidet funksjonalitet i straffesaker for advokater er tilgjengelig fra 18. september og 3. oktober, så håndteres ikke kommunikasjon mellom påtale og advokat i Aktørportalen. Aktørportalen er kun for kommunikasjon og samhandling mellom advokat og domstol. Samhandling mellom advokat og påtale gjøres fortsatt i Altinn.

Til toppen