Nye domstoler i gang med opptak i retten

I februar besluttet Domstoladministrasjonens styre å utvide prøveprosjektet «Opptak i Retten» til også å omfatte Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.

Til sammen møtte 97 advokater og påtalejurister på de tre informasjonssamlingene som Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett arrangerte i august.

De første opptakene i Jæren tingrett kom i gang allerede i slutten av april, etter at en av de minste rettssalene var innredet med såkalt «portabelt» utstyr. Det er en enklere variant enn det som senere er installert i andre rettssaler.

Sorenskriver Anne Marie Aarrestad forteller at løpet av juli ble ytterligere fire av tingrettens syv rettssaler innredet med topp moderne teknisk utstyr for opptak av lyd og bilde. Det gjelder både i sivile saker og i straffesaker - både i tingretten og i lagmannsretten.

-          Utstyret har også noen nye tekniske løsninger for gjennomføring av digitale hovedforhandlinger, blant annet for fellesvisning, som virker svært lovende og brukervennlige. Det gjenstår noen detaljer, men vi regner med å være klar for å gå i gang med opptak i de fire fornyede rettssalene i løpet av kort tid.

Tingrettsdommer/kst. nestleder Ørjan André Grønlid og lagmann Martin Tenold presenterte hvordan opptak i retten vil fungere.

Tingrettsdommer/kst. nestleder Ørjan André Grønlid og lagmann Martin Tenold presenterte hvordan opptak i retten vil fungere.

I slutten av august holdt Jæren tingrett sammen med Gulating lagmannsrett tre informasjonsmøter for advokater og påtalejurister.

-          Informasjonsmøtene ble en suksess! Til sammen møtte 97 advokater og påtalejurister på samlingene, sier Aarrestad.  

-          At møtet ble arrangert i samarbeid med lagmannsretten understreket betydningen av at opptak i retten ikke bare er en investering i teknisk utstyr, men også har stor betydning for måten vi strukturerer og behandler saker på under saksforberedelsen og hovedforhandlingen, både i tingretten og lagmannsretten.

-Vi i Jæren tingrett synes det er veldig spennende å få være med på prosjektet, sier sorenskriver Anne Marie Aarrestad.

Prosjektet «Opptak i Retten» (OiR» )startet i 2016i Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Til toppen