Sikre digitale arbeidsmapper

Piloten «Digitale arbeidsmapper» har startet i Oslo og Bergen tingretter. Den innebærer at man fra dommer-pc-er på en sikker måte skal kunne arbeide og lagre dokument, med kobling til Lovisa, uansett om man er på kontoret, hjemme eller annet sted.

Du kan se en liten introduksjonsanimasjon om Digitale arbeidsmapper her

Å lagre eller flytte dokument med minnepinner, e-post private skyløsninger som Dropbox er ikke i tråd med personvernlovgivingen. Det haster derfor med å få fram en trygg og sikker løsning for dokumenthåndtering, være seg det gjelder dokumentsamlinger, utkast til dom eller utkast til rettsbok. Og uavhengig av om det er en sivil sak eller en straffesak.

Som DA-direktør Sven Marius Urke skrev i et brev til domstollederne 23. oktober 2018 skal ikke private utstyr og nettbaserte tjenester benyttes for å domstolsdokumenter:

«Eksempler på privat utstyr og privat anskaffede skytjenester som ikke skal benyttes er:

  • Private datamaskiner, private minnepinner og andre typer eksterne lagringsmedier
  • Dropbox, icloud, gmail og andre typer skybaserte tjenester som er anskaffet privat

Bruk av privat utstyr og privat anskaffede skytjenester for lagring/flytting av dokumenter som inneholder personopplysninger vil være i strid med personvernlovgivningen.»

Til toppen