SMS-varsel til meddommere

Meddommere og vara-meddommere med oppmøteplikt vil motta en påminnelse om rettsmøtet på SMS.

Dette gjelder for meddommere og vara-meddommere som skal være med i hovedforhandlinger og ankeforhandlinger.

De vil motta påminnelsen fra domstolen to virkedager før rettsmøtet.

Til toppen