Snart blir det digitale dokument for meddommere

I dag er ca. 10 000 advokater i de alminnelige domstolene brukere av Aktørportalen. Nå åpnes det opp for nye aktører. Meddommere er neste gruppe som står for tur. Men først må Aktørportalen tilpasses den nye brukergruppen.

 

Meddommer Jakob Kristian Grønning synes vervet er både spennende og interessant. Han ser frem til å motta sakspapirer digitalt.

Meddommerne skal i første omgang kunne ta imot saksdokumenter, få tilgang på saksinformasjon, samt signere en dom elektronisk gjennom Aktørportalen.

 

-Dette må skje på en enkel og lettfattelig måte, sier produkteier av Aktørportalen, Kristin J. Jøingsli i Domstoladministrasjonen.

–Gjennom brukertesting i hele utviklingsprosessen, ønsker vi at meddommere skal oppleve Aktørportalen både som nyttig og at portalen støtter deres arbeidsoppgaver på den god måte. Målsettingen er at meddommere skal kunne benytte portalen i løpet av høsten 2019, sier Jøingsli.

-UX design benyttes som metode. Den kan brukes på alt fra digitale flater til hvordan man blir tatt imot av personalet, forklarer interaksjonsdesigner, Hilde Merete F. Slette fra selskapet Bekk. Hun bistår DA i prosessen med å tilpasse Aktørportalen for meddommerne. I denne prosessen avdekkes hvilke behov meddommere har, for deretter å lage en prototype som testes opp i mot målgruppen.

«Praktisk og tilgjengelig»

Brukertesting benyttes for å sikre god flyt og brukervennlighet i systemet. Tilbakemeldingene fra meddommere som har vært med på dette, tyder på at aktørportalen har livets rett. Løsningen omtales som praktisk og tilgjengelig, og ivaretakelsen av personvernet fremheves som en av aktørportalens kvaliteter.

I valget mellom digitale saksdokumenter eller saksdokumenter på papir, er alle testere klare på at de foretrekker førstnevnte.

«Jeg foretrekker alt digitalt»

 

Jakob Kristian Grønning er en erfaren meddommer som har testet Aktørportalen. Grønning har deltatt i flere perioder, og har vært meddommer i  mange saker. Nå er han klar for å få sakene digitalt, særlig for å sjekke habilitet. Han har selv opplevd å være inhabil i en sak hvor han kjente ett av vitnene. Det løste seg den gangen med at vitnet likevel ikke deltok i saken.

-Ved å motta saksdokumentene digitalt og i god tid i forveien, vil det være lettere å forberede seg på habilitetsspørsmålet, mener Grønning.

Han er vant med bruk av teknologi i hverdagen.

-Jeg foretrekker alt digitalt, egentlig, påpeker Grønning til slutt.

Artikkel fra domstolmagasinet Rett på sak 2/2019

Til toppen