Eksperter søkes til rettsoppbyggende arbeid

Kunne du tenke deg å bidra som faglig ekspert i DA’s EØS samarbeid? DA er på jakt etter eksperter til å jobbe med rettsoppbyggende arbeid i EØS prosjekter i ulike samarbeids\mottakerland

DA søker norske eksperter (dommere, påtalemyndighet, ansatte i Domstoladministrasjonen, advokater, eksperter fra forskningsinstitusjoner og evt. andre fageksperter) som kan bidra med ekspertise i ulike fagområder og fylle ulike roller i EØS prosjekter hvor DA er programpartner.

Rekrutterte eksperter som vil delta i oppdrag i samarbeids\mottager landene, vil arbeide innenfor et bredt spekter av fagområder og arbeidsoppgaver. Noen jobber med oppgaver som er knyttet til å formidle kunnskap gjennom presentasjoner. Andre bidrar med ekspertise og fagkunnskap i ulike kompetansetiltak/workshops og seminarer, eller med utarbeidelse av dokumenter, guidelines etc. Hvilke fagfelt det er behov for, samt mengden av oppdrag vil variere. Fagfelt innen områder som for eksempel mekling, court management, EMD art. 3 og 6, barneavhørkan være aktuelle.

Det bli lagt vekt på følgende kriterier:

-          Relevant bachelor eller mastergrad (kandidater med forskningsrelevant erfaring vil bli prioritert)

-          Minst 5 års arbeidserfaring i sitt respektive fagområde

-          Erfaring fra kommunikasjonsarbeid\kunnskapsformidling, gjerne i internasjonal setting  

-          Erfaring med utarbeidelse av rapporter, guidelines og lignende

-          Internasjonal arbeidserfaring og gode engelsk kunnskaper

Dersom du er interessert i å søke og vil ha mer informasjon om hvilke fagområder\ekspertise vi etterspør, vennligst les mer her:

Til toppen