Bilateralt studiebesøk til Norge

DA skal koordinere et studiebesøk fra Litauen og Polen som en del av EØS samarbeidet, i mars 2020.

Både Litauen og Polen har utfordringer når det gjelder saksavvikling i straffesaker. Som et mulig tema for studiebesøk har DA foreslått tilståelsessaker, og hvordan disse behandles i Norge. Dette har det vært interesse for fra begge land.

Delegasjonen, på om lag 10-15 personer, vil overvære en tilståelsessak. En dommer i Oslo tingrett vil i forkant gir en presentasjon om hvordan en tilståelsessak gjennomføres.

Til toppen