DA og norske dommere i Bosnia-prosjekt

Sammen med domstolrådene i Bosnia-Herzegovina (HJPC) og Nederland (RvdR) er DA engasjert i et prosjekt for å utvikle domstolene i Bosnia. Prosjektet er delfinansiert av Norge, via UD.

Prosjektets mål er blant annet å utvikle domstolene, spesielt gjennom bedre saksbehandling og ledelse av domstolene. Her jobber norske og nederlandske dommere sammen med de bosniske domstolene.

En annen del av prosjektet er å se på uavhengighet, ansvarlighet og kvalitet. Her er det nå utarbeidet en rapport ut fra en modell med indikatorer som er utviklet av European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ). Det anbefales også forslag til utbedringer og prioriteringer for å forbedre uavhengighet, ansvarlighet og kvalitet. Se mer her

Til toppen