Delegasjon fra Kroatia

Kroatisk delegasjon med statssekretær Kristian Turkalj på besøk i Trondheim, 1-2.juli, 2019.

DA er også programpartner for justisprogrammet i Kroatia. Her skal EØS-midlene brukes til å renovere domstolen i Split, og til prosjekter innen rettsmekling, IT, og evaluering av dommere. Åpningskonferansen for programmet vil holdes i Split den 13 desember, mens aktivitetene har planlagt oppstart primo 2020.

I den forbindelse besøkte en delegasjon fra Kroatia DA den 1-2 juli, 2019. Formålet med besøket var å avholde møte for programmets Cooperation Committee (CC) – for å diskutere prosjekt forberedelser og utarbeidelse av prosjekt aktiviteter. På agendaen sto også samtaler om bilaterale initiativ og veien videre i programmet.

I den kroatiske delegasjonen deltok representanter fra kroatiske partnere- Ministry of Justice – anført av statssekretær Kristian Turkalj.

Europarådet, FMO og programmets andre donorpartner, Kriminalomsorgen var også tilstede på møtet.

Til toppen