Dommerdialog med England og Wales

Det er opprettet en dialog mellom dommere i Norge og England og Wales for å utveksle erfaringer.

I et første møte i april diskuterte blant annet Bård Tønder, Magni Elsheim og Wiggo Storhaug Larssen domstolenes håndtering avpandemien med kollegaer på andre siden Nordsjøen.

Både saksbehandling og smittevern har i hovedsak gått bra i begge jurisdiksjoner.
Dialogen skal fortsette med andre tema i 2021.

Til toppen