Møte med det svenske domstolsverket

DA ønsker å holde tett kontakt med våre nordiske søsterorganisasjoner, og utvekslinger av erfaringer var på agendaen da DA hadde møte med Domstolsverket (DV) i Sverige. Internasjonalt sekretariat møtte sine svenske kolleger ved Rättsavdelningen, Enheten för internationella relationer, til videomøte

Mange like utfordringer


Internasjonalt sekretariat redegjorde for sitt internasjonale arbeid. Deretter ble Sveriges domstolers internasjonale virksomhet presentert, som retter seg mot langsiktig innsats på to hovedområder; internasjonalt utviklingsarbeid og fredsfremmende arbeid.

For dette har de en ekspertbase og sender personell til oppdrag i mange land, blant annet Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Palestina, men også innenfor EU-prosjekt i land som Bulgaria og Ukraina. (DV`s internasjonale avdeling har 9 ansatte, 5-6 utsendte eksperter, samt 50 registrerte eksperter i sin ekspertdatabase).


De to landene står overfor mange liknende utfordringer, og mulighetsrommet for utveksling av erfaringer og kunnskap stod i fokus. Det er nyttig å tenke høyt omkring hvordan man jobber, og DA hentet inspirasjon fra den svenske modellen for internasjonalt arbeid.

Konklusjonen var at vi kan lære av hverandres erfaringer, og kanskje også iverksette felles tiltak og samarbeid.

Til toppen