Nye mål for internasjonalt arbeid

Styret i DA har vedtatt en ny mål- og handlingsplan for internasjonalt arbeid.

Hovedmålene er at:
• DA skal gjennom deltakelse i europeisk domstolssamarbeid innhente og bidra til god praksis for uavhengige domstoler, preget av rettsikkerhet og høy tillit.
• DA skal ved ekstern finansiering bidra til rettsoppbyggende arbeid i andre land som en del av norsk utenrikspolitikk. Arbeidet skal bidra til velfungerende, uavhengige domstoler og rettssikkerhet for innbyggerne i de land vi samarbeider med.
• DAs internasjonale virksomhet skal bidra med internasjonale erfaringer inn i arbeidet med strategisk plan.

Her kan du lese mål- og handlingsplanen (pdf).

Til toppen