DA webinar – EØS «Towards an ideal court president profile»

Som en del av EØS-samarbeidet, arrangerte internasjonalt sekretariat et webinar 10. juni 2021, med tittelen «Towards an ideal court president profile».

Temaet for webinaret var domstolledelse og evaluering, herunder hvordan domstolledere/dommere rekrutteres, hvordan domstolledere følger opp dommere i ulike land, hvilke vurderinger og kriterier som legges til grunn, og hvordan man best mulig utnevner dommere slik at prosessen er effektiv og åpen.

Deltakere (dommere og ansatte ved Justisdepartementet) i DA`s samarbeidsland Kroatia og Litauen presenterte sine respektive systemer og prosessene for innstilling og vurdering av dommere og domstolledere.

Du kan lese referatet fra webinaret her:

Til toppen