Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet lages av Internasjonalt Sekretariat i Domstoladministrasjonen (DA). Planen er at det skal publiseres ca. fire ganger i året.  

Målet med nyhetsbrevet er todelt. Det skal presentere aktuelt stoff fra aktiviteter knyttet til norske domstolers internasjonale arbeid. Videre skal det bidra til innsikt om internasjonale standarder, god praksis og rettsutvikling. Du vil finne lenker til nyheter om aktuelle rapporter og publikasjoner, samt aktiviteter som direkte angår EØS-program for domstolutvikling.

Les nyhetsbrev 3/2021 her

Les nyhetsbrev 2/2021 her

Les nyhetsbrev 1/2021 her

Les nyhetsbrevet 1/2020 her

Nyhetsbrevene på engelsk finner dere her.

Til toppen