EØS-midler / Norway Grants

EØS-midlene brukes blant annet til rettsoppbyggende arbeid. Domstoladministrasjonen (DA) er programpartner i Kroatia, Litauen, Polen og Romania. I tillegg er DA prosjektpartner, hvilket betyr at DA og representanter fra flere domstoler blir brukt som ekspertise i prosjekt i disse land, samt Bulgaria.

Les mer om programmene for domstolutvikling her:

Litauen, Polen, Romania, Kroatia, Bulgaria

Til toppen