Bulgaria

I perioden 2014-2021 er Domstoladministrasjonen (DA) programparter for justisprogrammet og prosjektpartner i tre prosjekter i Bulgaria. Som programpartner bidrar DA til både utviklingen og implementeringen av programmet gjennom rådgivning og deling av erfaring. På prosjektnivå bidrar vi med å finne norske eksperter som kan dele norsk erfaring.  Justisprosjektene finansieres gjennom en avtale på ca 35,3 millioner euro, inngått mellom Utenriksdepartementet i Norge og Bulgaria innenfor rammen av EØS-midlene. 

Prosjektene skal bidra til modern og bærekraftig opplæring av dommere og påtale i Bulgaria, økt effektivitet av Bulgarske domstoler og økt rettstilgang for sårbare grupper. 

Det første prosjektet hvor DA deltar skal bidra til "Modern og bærekraftig opplæring av dommere i Bulgaria (PDP6)"

Prosjektet implementeres i samarbeid med den bulgarske skolen for dommere og påtale.  DA vil bidra med å dele sin erfaring på opplæring av dommere. 

Prosjektet skal bidra til moderne og bærekraftig opplæring av dommere i Bulgaria gjennom:

  • Utvikling av et nytt kurrikulum for bulgarske dommere og påtale som vil fokusere på bedre forståelse av Europeiske standarder for menneskerettigheter
  • Økt forståelse av EMK for bulgarske dommere, påtalemyndighetene og andre rettsaktører
  • Utvikling og oppdatering av eksisterende manualer og andre ressurser for dommere og påtale
  • Innkjøp av utstyr for online opplæring

Det andre prosjektet skal bidra til økt effektivitet av Bulgarske domstoler (PDP 8) - Prosjektet implementeres sammen med den Bulgarske domstolsadministrasjonen (Bulgarian Supreme Judicial Council). DA vil bidra med å dele sin erfaring og hospitere visiter fra Bulgaria.

Prosjektet skal bidra til økt effektivitet i Bulgarske domstoler gjennom:

  • Økt kvalitet på evaluering av dommmere i Bulgaria 
  • Videreutvikle restorative justice i Bulgaria, bl.a. gjennom å se på de norske mekanismene
  • Utvikle en tolkregister for domstolene.

 

Et annet prosjekt hvor vi er partnere skal øke rettstilgangen for sårbare grupper (PDP 9) - Prosjektet implementeres av Bulgarian Legal Aid Bureau. Domstoladministrasjonen bidrar hovedsakelig med å finne og tilrettelegge for norske eksperter på feltet. 

Prosjektet skal bidra til økt tilgang til rettshjelp  gjennom:

  • analyse av eksisterende utfordringer og utarbeidelse av forslag for endringer, (det skal gjøres i samarbeid med en ekspert fra Norge). 
  • etablering av en mekanisme for juridisk rettshjelp for utsatte grupper (romafolk, utsatte barn, offre av vold i nære, osv)
  • opplæring av bulgarske advokater.

Les mer om programmene for domstolutvikling i andre land her:

Litauen, Romania,  Kroatia

Til toppen