Kroatia

Avtalen for justisprogrammet i Kroatia ble inngått (mellom Utenriksdepartementet i Norge og Kroatia) 4.juni, 2019.

Finansieringen fra Norway Grants til justisprogrammet innenfor rammen av EØS midlene, er på 13 000 000 €, hvorav midlene til domstolsektoren utgjør 11 850 000 €.

Programmet består hovedsakelig av aktiviteter rettet mot domstolene, men har også en friomsorgskomponent, i alt fire pre-definerte prosjekter. Justisdepartementet (JD) i Kroatia er programoperatør og Domstoladministrasjonen (DA) er donor programpartner (DPP). Europarådet er internasjonal partner organisasjon (IPO), hvis rolle er å bistå med fagkunnskap og rådgivning under implementering av programmet.  

Formålet med justisprogrammet i Kroatia er å styrke «rule of law» og arbeidet for rettsstatsutvikling. DA samarbeider med Justisdepartementet i Kroatia om tre konkrete prosjekter som omhandler:

1) Infrastruktur: renovering av en domstol i Split. Støtte til (promotering av) digitale løsninger for domstoler, samt hospitering for kroatiske dommere til European Court of Human Rights (ECHR)

2) Videreutvikling av metodologi for evaluering av dommere

3) Rettsmekling og økt bruk alternative tvisteløsninger 

I det fjerde prosjektet, rettet mot oppgradering av teknisk utstyr i kroatisk friomsorg (herunder soning under elektronisk kontroll), er Kriminalomsorgen (KDI) prosjektpartner.   

Både norske og kroatiske eksperter deltar i prosjektene, som nå er under implementering. Det gode faglige samarbeidet samt tilliten mellom eksperter er en viktig plattform for å videreføre arbeidet med rettsstatsutvikling. På denne måten vil norske fagetater også kunne følge utviklingen av kroatisk justissektor, bidra til innretning av EØS-justisprogrammet, og sikre løsninger som er i tråd med felles gjeldende prinsipper for rettsstatsutvikling.  

Her kan du lese den kroatiske intensjonsavtalen (Memorandum of Understanding).

Les mer om programmene for domstolutvikling i andre land her:

Litauen, Romania, Bulgaria

Til toppen