Vil du jobbe med rettsoppbyggende arbeid?

Kunne du tenke deg å bidra som faglig ekspert i DA’s EØS samarbeid? DA har flere oppdrag hvert år for norske eksperter til å jobbe med rettsoppbyggende arbeid i EØS prosjekter i ulike samarbeids\mottakerland

Rekrutterte eksperter som vil delta i oppdrag i samarbeids\mottager landene, vil arbeide innenfor et bredt spekter av fagområder og arbeidsoppgaver. Noen jobber med oppgaver som er knyttet til å formidle kunnskap gjennom presentasjoner. Andre bidrar med ekspertise og fagkunnskap i ulike kompetansetiltak/workshops og seminarer, eller med utarbeidelse av dokumenter, guidelines etc. Hvilke fagfelt det er behov for, samt mengden av oppdrag vil variere. 

Det bli lagt vekt på følgende kriterier:

-          Relevant bachelor eller mastergrad (kandidater med forskningsrelevant erfaring vil bli prioritert)

-          Minst 5 års arbeidserfaring i sitt respektive fagområde

-          Erfaring fra kommunikasjonsarbeid\kunnskapsformidling, gjerne i internasjonal setting  

-          Erfaring med utarbeidelse av rapporter, guidelines og lignende

-          Internasjonal arbeidserfaring og gode engelsk kunnskaper

DA har en database med eksperter som er kontaktet når det finnes relevante oppdrag. Dersom du er interessert send en e-post til internasjonaltsekretariat@domstol.no med din CV og områder hvor du kan tenkte deg å bidra, og vi skal ta kontakt ved behov. 

Til toppen