Romania

Avtalen for Justisprogrammet (2014-2021) i Romania ble inngått (mellom Utenriksdepartementet i Norge og Romania) 19. juni 2018. 

Justisprogrammet i Romania omfatter prosjektet "Judicial training and capacity building". Prosjektet er på 4,1 millioner euro, og implementeres av Superior Council of Magistracy (SCM) med Domstoladministrasjonen (DA) som program og prosjektpartner. 

Formålet med justisprogrammet er å styrke «rule of law». Justisprogrammet i Romania har en sterk bilateral dimensjon. Programmet støtter også aktiviteter for å øke effektiviteten i det rumenske rettssystemet, samt å forbedre anvendelsen av europeiske juridiske konsepter, bl.a gjennom omfattende opplæringsmoduler/program for juridiske fagpersoner og oppgradering av IT-utstyr.

Programmet finansierer totalt syv predefinerte prosjekter som skal bidra til:

Økt kvalitet i rumenske domstoler

  • Rumenske dommere vil få økt kompetanse innen europeisk samarbeid i straffesaker og sivile saker, administrative saker, offentlige anskaffelser, osv.
  • Dommere vil få tilbud om kompetansetiltak på temaet child friendly justice
  • Utvikling av kompetansen til utredere

Rettstilgang for sårbare grupper – prosjektet skal bidra til å øke bevisstheten til dommere og andre aktører om de særlige behov som gjør seg gjeldende for sårbare grupper. 

Økt effektivitet gjennom nytt IKT- utstyr

Judicial training and capacity building:

Av de 7 prosjektene bidrar DA inn i ett, med tittel "Judicial training and capacity building". Prosjektet er på 4,1 millioner euro, og implementeres av Superior Council of Magistracy (SCM) i Romania, med DA som programpartner. DA er også prosjektpartner, hvilket betyr at DA og representanter fra flere domstoler blir brukt som ekspertise. Prosjektet består av kompetansetiltak og opplæring av dommere og påtalemyndighet på ulike tema:

“Legal Professionals trained in European legal concepts”

DA bidrar inn i ti seminarer med tittelen “judges delegated to prison facilities and judges solving forced medical measures, with a focus on specific issues related to Roma population”. Det skal også utvikles en guide for dommere på denne tematikken.

“Legal Professionals trained in child interviewing techniques”

DA bidrar inn i femten seminarer som omhandler barneavhør. Det skal også arrangeres et studiebesøk til Norge, samt utvikles en guide for beste praksis i barneavhør.

Flere norske dommere er med i implementeringen av prosjektene.

Her kan du lese den rumenske intensjonsavtalen (Memorandum of Understanding).


Les mer om programmene for domstolutvikling i andre land her:

LitauenBulgaria, Kroatia

Til toppen