Litauen

En avtale om et justisprogram på ca.  11 millioner euro er inngått mellom Utenriksdepartementet i Norge og Litauen innenfor rammen av EØS midlene. Programmet skal implementeres frem til 2024. Det er Domstoladministrasjonen i  Litauen som skal gjennomføre delen av programmet som gjelder for domstolene. Domstoladministrasjonen (DA) er programpartner, og skal samarbeide med litauiske DA om forberedelse og implementering av programmet.

Programperiode 2014 - 2021

Programmavtalen ble signert i februar 2020, og implementeringen tok start i 2021. DA's hovedbidrag konsentrerer seg om et prosjekt som går på økt kvalitet og effektivitet i Litauiske domstoler. Prosjektet implementeres av Litauisk Domstoladministrasjonen. DA bidrar også til et prosjekt som har som mål om å forbedre rettsikkerheten for offre av vold i nære relasjoner i Litauen. 

Domstolsprosjektet skal bidra til effektivitet i Litauiske domstoler. Dette skal oppnås gjennom:

  • en  omfattende analyse av hvordan litauiske dommere administrerer sakene, hvilke prosedyrer som skal forbedres og i hvilken grad rettighetene til sårbare grupper er respektert.
  • analysen skal følges opp med nødvendige regel- og praksisendringer og kompetansetiltak
  • en analyse av prosedyrene og kriteriene lagt til grunn for innstilling, evaluering og forfremmelsen av dommere i Litauen osv
  • analysen skal følges opp med nødvendige regel- og praksisendringer

Prosjektet vil også bidra til økt kvalitet i Litauiske domstoler gjennom:

  • å øke kompetansen til domstoledere
  • forbedring av vitnestøttesystemet 
  • modernisering av litauiske domstoler med fokus for tilrettelegging for brukere med særskilte behov.

DA bidrar også til å forbedre rettsikkerheten for offre av vold i nære relasjoner i Litauen. En norsk dommer skal jobbe med en analyse av dette. 

Norske dommere skal delta i implementeringen av prosjektene. Flere aktiviteter som går på å øke effektiviteten i Litauiske domstoler, samt å forbedre evalueringen av dommere, blir implementert i samarbeid med norske dommere. 

Her kan du lese den Litauiske intensjonsavtale (Memorandum of Understanding).

Les mer om programmene for domstolutvikling i andre land her: Romania, Bulgaria, Kroatia.

 

Til toppen