Åpenhet

Som borger kan du få innsyn i Domstoladministrasjonens (DA) og domstolenes virksomhet. DAs postjournal finnes på https://einnsyn.no/.

Informasjon om tilgang til dommer og å følge rettssaker 

Søkerlister på dommerstillinger