Domstolenes API

Denne siden om domstol API er under utvikling.

Domstolenes API vil bli et grensesnitt mellom konsumenter av tjenester som er tilgengelig hos domstolene. Grensesnittet muliggjør bruk av domstol-innhold i for eksempel advokaters fagsystemer.

Domstolenes API vil benytte REST arkitekturstil.

APIet er under utvikling. Mer innhold vil komme senere. Har du spørsmål rundt dette, når du oss på digitaledomstoler@domstol.no.