Statistikk

Illustrasjon med grafer
Illustrasjonsbilde

Her finner du statistikk over domstolenes saksavvikling. Det vil si antall saker som er behandlet, saksbehandlingstid og beholdning av saker. Halvårsstatistikk finner du nederst.

Statistikken er også omtalt i årsrapporten for domstolene 2019.


Halvårstatistikk 2020

Lagmannsrettene (pdf)

Tingrettene (pdf)

Jordskifterettene (pdf)

Årstatistikk 2019

 

Årsstatistikk 2018

 

Til toppen