Statistikk

Illustrasjon med grafer
Illustrasjonsbilde

Her finner du statistikk over domstolenes saksavvikling. Det vil si antall saker som er behandlet, saksbehandlingstid og beholdning av saker. Halvårsstatistikk finner du nederst.

Statistikken er også omtalt i årsrapporten for domstolene 2019.


Årstatistikk 2019

 

Årsstatistikk 2018

 

Halvårsstatistikk 2018 Halvårsstatistikk 2019

Tingretter og lagmannsretter per
domstol 1. halvår 
(publ 5.9.18)

Tingretter og lagmannsretter per
domstol 1. halvår
(publ 18.9.19)

Jordskifteretter per domstol 1.
halvår 
(publ 5.9.18)

 Jordskifterettene per domstol 1. halvår (publ 18.9.19)

                       

 
   
Til toppen