Statistikk

Illustrasjon med grafer
Illustrasjonsbilde

Her finner du statistikk over domstolenes saksavvikling. Det vil si antall saker som er behandlet, saksbehandlingstid og beholdning av saker. Halvårsstatistikk finner du nederst.

Statistikken er også omtalt i årsrapporten for domstolene 2018.


Årsstatistikk 2017 Årsstatistikk 2018

Høyesterett 2017

Lagmannsrettene per domstol (publ 27.2.18) Lagrettesaker, meddomsrettssaker, anker over beslutninger/kjennelser, fagdommersaker etter antall innkommet, behandlet og i beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid.

Høyesterett 2018

Lagmannsrettene per domstol (publ 15.3.19) Anker over kjennelse/beslutninger, sivile saker, straffebesøkert, bevisanker etter antall innkommet, behandlet og i beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid.

 

Tingrettene per domstol 2017 (publ 27.2.18) Sivile tvister, enedommersaker, meddomsrettssaker fordelt etter antall innkommende, behandlede, beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid (måneder).

Tingrettene per domstol (publ 15.3.19) Sivile tvister, enedommersaker, meddomsrettssaker fordelt etter antall innkommende, behandlede, beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid (måneder)

Saker etter barneloven per tingrett 2013-2017 (publ 28.2.18)

Arbeidsrettssaker per tingrett 2013-2017 (publ 28.2.18)

Saker etter barneloven per tingrett 2014-2018 (publ 18.3.19)

 Arbeidsrettssaker per tingrett 2014-2018 (publ 18.3.19)

Jordskifterettenes saksavvikling 2017 Per jordskiftedomstol. (publ 27.2.18)

Jordskifterettenes saksavvikling. Per jordskiftedomstol (publ 27.2.19)

Utgifter til forsvarere, tolker, meddommere og sakkyndige 2009-2017
(publisert 23.5.18)

 

Utgifter til forsvarere, tolker, meddommere og sakkyndige 2009-2018
(publisert 14.3.19)

 

 

 

Halvårsstatistikk 2018 Halvårsstatistikk 2019

Tingretter og lagmannsretter per
domstol 1. halvår 
(publ 5.9.18)

Tingretter og lagmannsretter per
domstol 1. halvår
(publ 18.9.19)

Jordskifteretter per domstol 1.
halvår 
(publ 5.9.18)

 Jordskifterettene per domstol 1. halvår (publ 18.9.19)

                       

 
   
Til toppen