Rett på sak

Rett på sak er domstolenes bransjemagasin og utgis fire ganger årlig av Domstoladministrasjonen (DA).

Bladet sendes alle medarbeidere i de alminnelige domstolene, jordskifterettene og DA. Det sendes også til forvaltningen og politiske organer i justissektoren.

Rett på Sak skal

  • sette dagsorden i domstolfaglige spørsmål
  • bidra til faglig utvikling for alle ansatte i domstolene
  • være identitetsbyggende for de som arbeider i og med domstolene

Siste utgave

Rett på sak nr. 3, 2019 (neste nummer kommer tidlig i mars).

Kontakt oss

Vi setter stor pris på tips, innlegg og andre bidrag.

e–post: redaksjonen@domstol.no

Rett på sak - forsideTelefon: 73 56 70 00

Redaktør:

Yngve Brox yngve.brox@domstol.no

Redaksjonsmedlemmer

Tage Borøchstein (tage.borochstein@domstol.no)

Åste R. Ruud (aaste.ruud@domstol.no)

Tidligere utgaver

Til toppen