Ny giv for tvisteloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladminiastrasjonen har 7. januar 2019 lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Arbeidsgruppens ønske er at retningslinjene i størst mulig grad skal tas i bruk som felles retningslinjer for tingrettene og lagmannsrettene i Norge. Forslaget omfatter også nye maler for planmøter og for innkalling til planmøter.

Felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene  (alle dokument i PDF-format)

Retningslinjer

 

  1. Retningslinjer tingrett (bokmål)

  2. Retningslinjer tingrett (nynorsk)

  3. Retningslinjer lagmannsrett (bokmål)

  4. Retningslinjer lagmannsrett (nynorsk)

Planmøte

 

  1. Innkalling til planmøte tingrett (bokmål)

  2. Innkalling til planmøte tingrett (nynorsk)

  3. Innkalling til planmøte lagmannsrett (bokmål)

  4. Innkalling til planmøte lagmannsrett (nynorsk)

  5. Planmøtemal tingrett (bokmål)

  6. Planmøtemal tingrett (nynorsk)

  7. Planmøtemal lagmannsrett (bokmål)

  8. Planmøtemal lagmannsrett (nynorsk)

Sammenligning ankeforhandlingstid

Sammenligning ankeforhandlingstid (bokmål)

Tilbakemelding til advokater

Momentliste tilbakemelding advokater (bokmål)

Momentliste tilbakemelding advokater (nynorsk)