Ny giv for tvisteloven

En arbeidsgruppe nedsatt av Dommerforeningen i samarbeid med Advokatforeningen og Domstoladministrasjonen la 7. januar 2019 fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene. Retningslinjene skal i størst mulig grad brukes som felles retningslinjer for tingrettene og lagmannsrettene i Norge. Forslaget omfatter også nye maler for planmøter og for innkalling til planmøter.

Felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i tingrettene og lagmannsrettene  (alle dokument i PDF-format)

Retningslinjer

  1. Retningslinjer tingrett (bokmål)

  2. Retningslinjer tingrett (nynorsk)

  3. Retningslinjer lagmannsrett (bokmål)

  4. Retningslinjer lagmannsrett (nynorsk)

Planmøte

  1. Innkalling til planmøte tingrett (bokmål)

  2. Innkalling til planmøte tingrett (nynorsk)

  3. Innkalling til planmøte lagmannsrett (bokmål)

  4. Innkalling til planmøte lagmannsrett (nynorsk)

  5. Planmøtemal tingrett (bokmål)

  6. Planmøtemal tingrett (nynorsk)

  7. Planmøtemal lagmannsrett (bokmål)

  8. Planmøtemal lagmannsrett (nynorsk)

Sammenligning ankeforhandlingstid

Sammenligning ankeforhandlingstid (bokmål)

Tilbakemelding til advokater

Momentliste tilbakemelding advokater (bokmål)

Momentliste tilbakemelding advokater (nynorsk)

Til toppen