Den gode barnesamtalen i foreldretvistar

Søsken

Til refleksjon for dommarar som skal samtale med barn i foreldretvistar.

Utarbeidd av tingrettsdommar Bente LaForce og psykologspesialist Vigdis Sorteberg, på oppdrag for Domstoladministrasjonen.

Om barnesamtalen

  • Formålet med barnesamtalen
  • Korleis hjelper vi barnet å uttale seg?
  • Rett til å bli høyrt - ikkje ein rett til å bestemmer
  • Kven skal høyre barnet?

Språklege og retoriske råd til barnesamtalen

Før samtalen

  • Førebu samtalen
  • Kven skal vere til stades under samtalen?
  • Kjem barnet frå ein annan kultur?

Gjennomføre samtalen

  • Innleie samtalen
  • Forstå barnets uttrykk og behov
  • Avslutte samtalen

Utforme referat frå samtalen

Informere barnet om utfallet

Til toppen