Saksliste 1. april

Dagsorden

Sak 19/016  Godkjenning av innkalling
Sak 19/017  Godkjenning av protokoll
Sak 19/018  Styreleder orienterer
Sak 19/019  Direktøren orienterer
Sak 19/020  Anvendelse av mindreforbruk 2018 - budsjettendringer i 2019
Sak 19/021  Tyngre og mer komplekse saker i domstolene
Sak 19/022  Dato og plassering av styremøter 2020
Sak 19/023  Vurdering av felles ledelse i Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnmark tingrett
Sak 19/024  Eventuelt
Sak 19/025  Tekstforslag til statsbudsjett 2019 - Prop. 1 S
Sak 19/026  Oppsummering årsrapporter 2018
Til toppen