Saksliste 16. desember

Dagsorden

Sak 19/070 Godkjenning av innkalling
Sak 19/071 Godkjenning av protokoll
Sak 19/072 Styreleder orienterer
Sak 19/073 Direktøren orienterer
Sak 19/074 Forslag til budsjett for domstolene og DA 2020
Sak 19/075 Kompetansetiltak og kommunikasjonsarbeid i etterkant av NAV-saken
Sak 19/076 Vestfold tinghus - Konseptvalg og lokalisering
Sak 19/077 Direktørens resultatkrav for 2020
Sak 19/078 Oppfølging IKT - sikkerhetsrevisjon (u.off)
Sak 19/080 Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet
Sak 19/081 Endring av personvernpolicy
Sak 19/079 Eventuelt
Til toppen