Saksliste 17.-18. juni

Dagsorden

Sak 19/034  Godkjenning av innkalling
 Sak 19/035 Godkjenning av protokoll
 Sak 19/036 Styreleder orienterer
 Sak 19/037 Direktøren orienterer
 Sak 19/038 Økonomi- og virksomhetsrapportering første tertial 2019
 Sak 19/039 Økonomiplan for domstolene 2021-2024 og forslag til satsningsforslag 2021
 Sak 19/040 Budsjettmodell 2019
 Sak 19/041 Ansettelse av direktør i DA (u.off)
 Sak 19/042 Analyse av driftssituasjonen i domstolene etter innføring av ABE-reformen 
 Sak 19/043 Framtidig ledelse ved Ofoten tingrett og Trondenes tingrett
 Sak 19/044 Status strategisk plan - Domstolene 2025
 Sak 19/045 DA som partner i justisprogram i Polen under EØS-midlene
 Sak 19/046 Eventuelt
Til toppen